Op 14 juli kwam Expertiseteam Warmte Noord-Brabant, waarin ook EES Holland is vertegenwoord, bijeen.

‘Moeten we als gemeente toestaan dat particulieren kabels in de openbare grond hebben?’ Deze vraag stond centraal tijdens het digitale spreekhalfuur bodemenergie voor RES Metropool Eindhoven.

De toepassing van WKO’s in gemeentegrond brengt diverse vragen met zich bleek vorige week tijdens de bijeenkomst van het Expertiseteam warmte Noord-Brabant (ETW) waarin ook EES Holland is vertegenwoordigd.

EES is al jaren betrokken bij het ontwerp, realiseren en exploiteren van warmte netwerken en maakt daarbij gebruik van duurzame energiebronnen. Bodemenergie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo zijn we nu bezig met de inrichting van de stadsverwarming in de wijk Schiebroek in Rotterdam en de Wijk Merwede kanaal in Utrecht. Lees verder over ons project Schiebroek…

Een bodemenergieplan is essentieel. Het kijkt niet alleen naar haalbaarheid, maar ook of het over 50 jaar nog bestaat.

De Energiewerkplaats, de initiatiefnemer van ETW, is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

Wilt u de sessie bekijken of de vragen en antwoorden lezen? Klik hier

Meer weten over een bodemenergieplan voor uw wijk of gemeente? Neem contact met ons op.

Zie ook de website van Energie Werkplaats Brabant op www.energiewerkplaatsbrabant.nl