Bron: CBS-rapport ‘Hernieuwbare energie in Nederland 2019’

In het op 30 september 2020 uitgekomen rapport ‘Hernieuwbare Energie in Nederland 2019’ presenteert het CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Aardwarmte en bodemenergie groeien de laatste jaren relatief fors en waren in 2019 goed voor bijna 6 procent van het eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen.  Dat is goed nieuws want juist ees Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van warmtenetten.

Lees hier de uitgebreide publicatie met in hoofdstuk 6 de ontwikkelingen en cijfers over bodemenergie.

Product: Duurzame Warmtedistributie