Presentatie van resultaten op de bijeenkomst in den Haag op 14 mei 2022

Op 14 april werden in Den Haag de eerste resultaten van de werkroep DRAGLOW gepresenteerd door onder andere medewerkers van EES Holland en ons moederbedrijf ENERTRANS. 20-30% kostenreductie blijkt mogelijk voor stads- en wijkverwarmingsnetwerken.

De DRAGLOW werkgroep onderzoekt de technisch-economische levensvatbaarheid van DRA’s (Drag Reducing Agents of te wel Weerstand verlagende middelen) voor stadsverwarmingsnetwerken met meerdere warmtebronnen zoals aardwarmte (geothermie) .  Uit een voorlopige analyse bleek dat een substantiële verlaging van de CAPEX en OPEX haalbaar is door de stromingsweerstand in de pijpleidingen en alle subsystemen van het stadsverwarmingssysteem te beheersen. Dan ligt 20-30% kostenreductie binnen handbereik.  DRA’s worden al met succes toegepast in de olie-industrie. Met DRA’s worden de pomp- en constructiekosten verlaagd door de wrijving tussen de olie en het pijpoppervlak in oliepijpleidingen te verminderen. Dit concept leidde tot het idee om dergelijke middelen toe te passen in de zeer kostengedreven aardwarmte- en warmtenetwerksystemen. Verschillende groepen moleculen hebben weerstandverlagende eigenschappen, afhankelijk van de omstandigheden zoals vloeistofsamenstelling en temperatuur. Meer weten over het efficiënt toepassen van DRA’s en andere hulpmiddelen in uw warmte netwerk? Neem contact met ons op.

De stroomsnelheid in warmtenetwerken kan met DRA’s wel tot 80% verhoogd worden.

Verdere doelstelling van de werkgroep is om tot een gevalideerde, gestandaardiseerde methode te komen om DRA-materialen te testen en te kwalificeren voor toepassing in geothermische stadsverwarmingsnetwerken met meerdere bronnen. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Classificatie van de weerstandverlagende prestaties van geselecteerde en geteste momenteel beschikbare DRA-producten onder relevante geothermische en stadsverwarmingsstroomomstandigheden
  • Classificatie van DRA-producten voor reservoirconformiteit voor relevante sedimentvorming in de Nederlandse sector
  • Tools en modellen om netwerkarchitectuur met lage weerstand te ontwerpen
  • Engineering & constructie richtlijnen en modellen
  • Bedrijfsbeoordelingsmodel voor geothermische en stadsverwarmingsnetwerken

Zie ook de website van de werkgroep www.draglow.nl

Partners in het DRAGLOW Consortium
Deel van de presentatie door Rowan Everts van EES Holland.