Klimaatneutraal wonen en werken in Ede met groene stadsverwarming

Klimaatneutraal zijn betekent dat je geen CO2 bijdrage hebt en helpt klimaatverandering tegen te gaan. In Ede wordt er gewerkt aan klimaatneutraal wonen en werken. Klanten ontvangen groene warmte en stroom opgewekt uit een duurzame energiebron in Ede. Hier wordt lokaal snoeihout omgezet in warmte en stroom, o.a. gecombineerd met een innovatieve isolerende raamfolie en PV (zonne) panelen. Huishoudens kunnen hun eigen opgewekte zonne-energie gebruiken. Zo wonen zij klimaatneutraal. Ook kunnen bedrijven en andere organisaties ervoor kiezen om hun gebouwen en energieverbruik klimaatneutraal te maken.

Van oorsprong is het initiatief opgepakt om door middel van een bio-energie installatie groene warmte op te wekken en die te gaan leveren aan bedrijven in Ede. Om dit mogelijk te maken is er een start gemaakt met de aanleg van een warmtenet. Dit warmtenet loopt door de gemeente Ede en langs woningen. In samenwerking met de gemeente Ede en de woningcorporatie zijn er op dit moment al 4.000 woningen op dit warmtenet aangesloten. Dit paste prima in de klimaatdoelstellingen van zowel de woningcorporatie als de gemeente in Ede. Sterker nog, door het gezamenlijk enthousiasme werden klimaatambities nog groter. Het is nu zelfs mogelijk om op een betaalbare manier bestaande woningen geheel klimaatneutraal te maken. Edese warmte en stroom voor de Edenaar.

Klimaatneutrale woningen hebben de volgende voordelen:

  • Huurders en partners dragen bij aan het verlagen van CO2 bijdrage en het beperken van klimaatverandering;
  • Huurders hebben minder vaste lasten doordat hun uitgave aan energie verminderd wordt;
  • Huurders ontvangen een hogere service en comfort omdat er 1 aanspreekpunt is voor het onderhoud en beheer van warmte én stroom;
  • Er wordt veel zorg besteed aan preventief onderhoud;
  • Het initiatief is hiermee rendabel voor alle partijen en het trekt nieuwe investeerders aan.

De klant ontzorgen wij volledig. Dat houdt in dat wij niet stoppen met het beheer en onderhoud bij het standaard leverpunt in de meterkast, maar dat de gehele woning bediend wordt. Er vindt periodiek een preventieve inspectie plaats op de totale installatie van de klant en wordt de inregeling waar nodig bijgesteld. Zo wordt er continue op energie efficiënte wijze comfort geleverd zonder dat de klant afspraken met een eigen installatiebedrijf hoeft te maken.

Projectontwikkeling op het vlak van groene stadsverwarming en klimaatneutraal wonen is ook op andere locaties in Nederland mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie, advies of een samenwerking.

Werner Boom
06-41722490
w.boom@ees-energyneers.com

Voor het persbericht, klik hier.