Het multifunctionele centrum (MFC) De Tredder is een goed voorbeeld van een energieleverend schoolgebouw

“Honderdduizenden leerlingen zitten in onfrisse lucht”

“In 27,9% van de schoolgebouwen is de ventilatie niet op orde.” – Commissie de Winter

In veel Nederlandse schoolgebouwen voldoet het binnenklimaat niet aan de norm. Dat leidt tot lagere leerprestaties en heeft grote impact op de gezondheid van leerlingen/ studenten en docenten. Daarnaast missen vaak de wettelijk verplichte filters om te zorgen dat virussen zoals het COVID-19 virus zich niet onder het personeel en de leerlingen kan verspreiden via het ventilatiesysteem. Het Frisse Scholen’-concept is nog steeds actueel. Zie voorbeelden van Frisse Scholen.

“Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.” – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EES Holland kan u optimaal advies geven over het functioneren van de ventilatie van uw school. Wij hebben ruime ervaring in het meten en beoordelen van ventilatiesystemen.

Om te bepalen of de ventilatie in een lokaal goed is, kijkt EES Holland naar de maximaal toegestane hoeveelheid koolstofdioxide volgens het Bouwbesluit. Voor schoolgebouwen van na 2012 ligt de grens op 950 ppm (deeltjes per miljoen) en voor oudere gebouwen op 1.200 ppm.Een te hoog aandeel koolstofdioxide in de lucht betekent dat je lichaam minder makkelijk zuurstof opneemt. Bij ventileren komt er verse lucht een ruimte binnen en wordt vervuilde lucht afgevoerd. Ventileren kan door roosters, kieren of ramen die openstaan, maar ook via mechanische ventilatie.

Met ons advies krijgt u duidelijk wat er nodig is om de ventilatie van uw school op korte termijn op orde te krijgen. Bestel nu de EES-Ventilatie-Quickscan voor uw scholengemeenschap. We inspecteren uw gebouwen en geven een gerichte rapportage met de juiste oplossing. We helpen u ook graag met de subsidie- en financieringsoplossing, zodat uw jaarbudget niet onevenredig belast behoeft te worden indien ingrepen noodzakelijk blijken.