In 2023 krijgt Katwijk een stadsverwarmingsnet dat gebruik maakt van ondergrondse energieopslagputten.

Vanaf 2023 wordt in Katwijk een stadsverwarmingsnet in 6 ontwikkelingsfasen ontwikkeld.
De huidige gasgestookte ketels zullen daarmee tot het verleden behoren. Het moederbedrijf van EES Holland, Enertrans, werkt hiervoor nauw samen met onder meer de gemeente Katwijk en InWarmte. EES Holland is de uitvoerende partij als het gaat om ontwerp, beheer, bouw en exploitatie.

EES Holland werkt momenteel aan de energievoorziening van Schiebroek via een warmtedistributienet. EES voert dit project uit in opdracht van Enertrans, waarbij EES het ontwerp verzorgt. Lees meer over Schiebroek…

In Katwijk realisatie van 4MWth duurzame energie voor verwarming van 550 huishoudens, een basisschool en een kindcentrum van bijna 3000 m2

De warmtedistributie begint bij de IKC+ faciliteit waar de ondergrondse energie door middel van meerdere warmtepompen wordt opgewaardeerd naar een 70/40 ᵒC distributienet. Voor de totale uitrol worden 4 sets energieopslagputten verwacht. Het geplande vermogen zal in de orde van grootte van 4 MWth liggen en daarmee tot 550 huishoudens, een basisschool en het integrale kindcentrum (IKC) van verwarming voorzien.

Dit project is aan EES Holland gegund en bevindt zich momenteel in de initiatiefase waarin leveringsovereenkomsten met consumenten/eigenaren worden afgerond. Het streven is om binnen een periode van 3-4 jaar vanaf het moment van de eerste warmtelevering het gehele distributienet in het geplande gebied aan te leggen. Meer weten over warmte- en koudeopslag en levering in uw wijk? Neem contact met ons op.

Zie ook de websites van Enertrans en InWarmte

Enertrans en InWarmte samen met EES Holland betrokken bij dit project