De warmtemarkt verandert en ligt open voor nieuwe initiatieven. Spelers treden toe of innoveren. Denk aan warmte/waterbedrijven, woningcorporaties, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars. Zij vragen zich af; hoe kan ik een innovatieve business case ontwikkelen waarbij duurzaam warmtebeheer rendeert? En, hoe beheer je warmte op een slimme manier in de praktijk, van warmtenet tot klant?

Product: Duurzame warmtedistributie