KIWA verstrekte het ISO 9001:2015 certificaat aan EES Holland en moederbedrijf EnerTrans

Het nieuwe certificaat toont aan dat onze bedrijfsprocessen voldoen aan de ISO 9001:2015 standaard geldig tot november 2025. Daar profiteert u als klant van.

In dit kader zullen we binnenkort ook een klanttevredenheidsonderzoek starten om te zien waar onze organisatie nog verder in verbeterd kan worden. Het toepassingsgebied waarvoor EnerTranS de certificering behaalde is projectontwikkeling van warmte- en koudesystemen voor de gebouwde omgeving. EES Holland behaalde de certificering voor ontwerp, beheer en onderhoud van warmte- en koudesystemen voor de gebouwde omgeving.

De missie van EES Holland is: “Het vinden van oplossingen in energietransitie”

De missie zoals gedefinieerd in ons Managementsysteem, waarin de ISO standaarden zijn vastgelegd, is gebaseerd op continuïteit van onze activiteiten met de volgende uitgangspunten.
• EnerTranS cq EES Holland streven naar een optimale en effectieve bedrijfsvoering met een solide
balanspositie dat als randvoorwaarde dient om steeds te kunnen investeren en groeien als bedrijf.
• De eisen, wensen en verwachtingen van de klant (opdrachtgever) worden door EnerTranS cq EES
Holland Holland centraal gesteld door het leveren van maatwerkoplossingen voor energiesystemen. In
onze dienstverlening zijn de aspecten kwaliteit, snelheid, een optimale prijs-prestatieverhouding en een
betrouwbare service van doorslaggevende betekenis voor onze klanten.
• EnerTranS cq EES Holland zien er op toe dat de eisen en risico’s van de opdrachten kritisch worden
gevolgd en er wordt gewerkt aan effectieve, bruikbare oplossingen voor onze klanten. Daarbij houden we
ons aan geldende criteria volgens onze opdrachten als ook de NEN-EN-ISO 9001 norm
en van toepassing zijnde voorschriften uit de wet- en regelgeving voor energiesystemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.